JGL 12 juliol 2010

Del 20 de juliol de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació pagaments diversos.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació de la certificació nº 2 les obres de creació d'una xarxa de nova generació educativa i connexió d'equipaments municipals.
 6. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de rehabilitació de la fàbrica Tèxtil Rase.
 7. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de substitució de la coberta, reforma d'instal.lacions i adaptació per a l'accessibilitat al mercat municipal.
 8. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de nou accés al PME i rehabilitació de façana.
 9. Contractació subministrament de vestuari d'hivern per a la Policia local.
 10. Aprovació de l'expedient de contractació del serveis de manteniment de l'arbrat públic de Cardedeu.
 11. Aprovació del protocol d'adhesió al programa "sessions de teatre-debat per a secundària" de la Diputació de Barcelona, pel període 2010-2011.
 12. Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials.
 13. Acceptació de la subvenció del FEDER concedida per la Diputació de Barcelona, corresponent al 25% del total de la despesa elegible del Centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu.
 14. Aprovació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu destinat a l'actuació "rehabilitació de la fàbrica Tèxtil Rase".
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:51