JGL 12 abril 2010

Del 20 d’abril de 2010 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació de baixes de gual permanent per entrada i sortida de vehicles, baixa de reserva d'aparcament amb limitació horària per l'activitat de construcció.
 6. Contractació del subministrament de mobiliari per l'equipament de can Borràs.
 7. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del servei de control de plagues en els edificis municipals i per la desratització del terme municipal de Cardedeu.
 8. Aprovació de la regulació per a fer foc a l'exterior de la Masia de Sant Hilari.
 9. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs per a la gestió del servei de clavegueram de Cardedeu.
 10. Contractació del servei d'ajuda a domicili (SAD).
 11. Aprovació de l'addenda econòmica al conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Cardedeu en matèria de serveis socials.
 12. Aprovació preus públics d'inscripció a l'activitat Estiu Jove 2010.
 13. Designació de direcció d'obra i direcció d'execució d'obra de les obres menors d'accessibilitat de l'edifici municipal Vil.la Paquita.
 14. Aprovació de la memòria valorada d'ampliació de la potència elèctrica escola ocupacional "La Mongia".
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:35