JGL 11 març 2013

Del 19 de març de 2013 a les 00.00 h al 1 de gener de 2037 a les 00.00 h
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta nº 9 corresponent a la sessió del dia 04/03/2013.
Regidoria d'hisenda:
PRP2013/258-Aprovació de la comptabilització i pagament de factures. PRP2013/248-Aprovació de pagaments extrapressupostaris. PRP2013/249-Aprovació de factures i pagaments diversos. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies:
PRP2013/238-Aprovació llicències urbanístiques. Regidoria de manteniment d'edificis i eficiència energètica:
PRP2013/262-Adjudicació del servei de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi de Cardedeu. Regidoria de Cultura:
PRP2013/257-Acceptació d'ajut tècnic de l'Àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona consistent en l'elaboració del Pla d'autoprotecció del Centre Cultural Cardedeu. PRP2013/263-Modificació dels plecs de condicions de la contractació dels serveis de l'Institut Municipal de Cultura. Regidoria Ensenyament:
PRP2013/242-Sol.licitud d'adhesió al programa complementari de l'Àrea d'educació de la Diputació de Barcelona de "cursos per a la preparació a les proves d'accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà 2013-14" PRP2013/220-Contractació de docent per impartir els cursos de català per a nouvinguts. Regidoria de serveis socials i gent gran:
PRP2013/237-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Sra. F.A. PRP2013/239-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Sra.R.G. PRP2013/235-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a la Sra. AE.B.J. PRP2013/241-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials al Sr. R.EM. PRP2013/234-Concessió d'ajut econòmic en matèria de serveis socials a T.E.P. PRP2013/240-Modificació de l'acord de la Junta de Govern local del 26-11-2012 de concessió d'ajut econòmic en concepte de subsistència al Sr.A.EH.
Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:06