JGL 11 març 2008

Del 11 de març de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació pagaments diversos.
 3. Aprovació factures diverses.
 4. Llicències urbanístiques.
 5. Aprovació del fraccionament del deute pendent en concepte d'impost sobre béns immobles.
 6. Acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Cardedeu, titular de la llar d'infants pel curs 2006-2007.
 7. Contractació assistència tècnica per a la redacció d'un projecte de llicència ambiental de l'antiga fàbrica Tèxtil Rase.
 8. Contractació de l'arranjament del jardí del Museu Arxiu Tomàs Balvey.
 9. Contractació del subministrament de material informàtic.
 10. Contractació del servei d'atenció domiciliària en el municipi de Cardedeu.
 11. Aprovació del projecte d'obres d'urbanització als carrers Pirineus, Tres Torres, Joan XXIII i Casas i Amigó (entre passeig dels Dominics i av. Vilamajor) de Cardedeu.
 12. Aprovació del projecte d'obres d'urbanització als carrers Joan Maragall, Mare de Déu de Núrtia, Joan XXIII i Casas i Amigó (entre Josep Maria Folch i Torres i línia d'inici d'asfaltat) de Cardedeu.
    Assumptes inclosos per urgència:
    13. Contractació del subministrament de mecanismes d'estalvi d'aigua.
    14. Contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte de reurbanització,
    direcció d'obres i estudi bàsic de seguretat i salut del c/ Sant Ramon i col.locació de    
    contenidors en un entorn proper.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:14