JGL 11 desembre 2007

Del 11 de desembre de 2007 a les 00.00 h al 1 de gener de 2037 a les 00.00 h
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació pagaments diversos.
  3. Aprovació llicències urbanístiques.
  4. Aprovació de l'extinció del contracte dels serveis de manteniment del verd urbà públic de Cardedeu (zona 1)
  5. Aprovació de l'extinció del contracte dels serveis de manteniment del verd urbà públic de Cardedeu (zona 2)
  6. Contractació del servei de pintura dels despatxos de la segona planta de l'Ajuntament.
  7. Contractació de les obres d'execució de l'ampliació de la vorera del mercat municipal.
  8. Aprovació del conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Cardedeu i l'empresa Sagalés, S.A., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Cardedeu.


    Assumptes inclosos per urgència:

    9. Aprovació de la certificació de les obres del projecte modificat d'arranjament del carrer
    Gran Via Tomàs Balvey, entre el carrer Montseny i la Ctra. De Dosrius.
    10. Aprovació concessió d'ajuts individuals de menjador pels curs 2007/2008, presentats         fora de termini.

Darrera actualització: 02.07.2015 | 10:12