JGL 10 novembre 2014

Dilluns, 10 de novembre de 2014 a les 13:00

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta nº 39/2014 corresponent a la sessió del dia 3 de novembre de 2014.
  Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis
 2. PRP2014/1394.- Aprovació llicències urbanístiques.
  Regidoria d'ensenyament
 3. PRP2014/1193.- Aprovació de la pròrroga del contracte de l'equip de suport a la millora educativa de Cardedeu (ESMEC) (SG-010/2013)
  Regidoria de serveis socials.
 4. PRP2014/1368.- Atorgament d'ajut econòmic per P.P.B.
 5. PRP2014/1369.- Atorgament d'ajut econòmic per H.M.
 6. PRP2014/1370.- Atorgament d'ajut econòmic per J.M.T.M.
 7. PRP2014/1374.- Atorgament d'ajut econòmic per la Sra. MC.D.S.
 8. PRP2014/1380.- Atorgament d'ajut econòmic per la Sra. M.R.B.
 9. PRP2014/1383.- Atorgament d'ajut econòmic per la Sra. M.A.M.
 10. PRP2014/1385.- Atorgament d'ajut econòmic per la Sra. L.C.R.
 11. PRP2014/1389.- Atorgament d'ajut econòmic per la Sra. ME.M.L.
 12. PRP2014/1391- Atorgament d'ajut econòmic per la Sra. N.L.M.
  Regidoria d'hisenda
 13. PRP2014/1413- Aprovació de l'adhesió al servei de mediació i assessorament d'assegurances de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
  Assumptes inclosos per declaració d'urgència:
 14. PRP2014/1288- Aprovació de l'avançament de subvenció a les concessionàries de la gestió de les escoles bressol municipals "Can Serra" i "Els Daus", pel curs 2014-2015.
 15. PRP2014/1423 - Aprovació definitiva del projecte executiu d'instal•lació d'enllumenat públic a l'av. Rei En Jaume, entre els carrer Dr. Barraquer i Av. Dels Països Catalans.
 16. PRP2014/1421- Aprovació de la modificació del "projecte d'ampliació del cementiri de Cardedeu", referent a la gestió del patrimoni: aplicada a la rehabilitació i reparació de infraestructures i immobles propietat de la Entitat Local afectes al servei públic. Cementiri de Cardedeu.
 17. PRP2014/1429- Aprovació de pagaments extrapressupostaris.
 18. PRP2014/1430- Aprovació de despeses i pagaments diversos.
 19. PRP2014/1290.- Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres de rehabilitació i reparació de infraestructures i immobles propietat de la entitat local afectes al servei públic. Cementiri de Cardedeu (SG018/2014).
Darrera actualització: 26.03.2019 | 12:30