JGL 10 gener 2012

Del 18 de gener de 2012 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 3 de gener de 2012.
  2. Aprovació llicències urbanístiques.
  3. Esmena d'errades a la liquidació de la taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal•lacions a nom de Geresma Assessorament, S.L.
  4. Altes i baixes de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
  5. Modificació del contracte del servei d'ajuda a domicili.
  6. Aprovació de la comunicació de la obligatorietat de continuació amb la prestació del servei d'ajuda domiciliària al municipi de Cardedeu.
  7. Concessió de subvenció a la Unió de Botiguers de Cardedeu, mitjançant conveni.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 13:36