JGL 10 febrer 2014

Dilluns, 10 de febrer de 2014 a les 13.00 h

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'acta nº 4/2014 corresponent a la sessió del dia 3 de febrer de 2014.

Regidoria d'hisenda: PRP2014/117- Aprovació del pagament de factures PRP2014/118- Aprovació del pagament de factures núm. O/2014/1. Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis: PRP2014/113- Aprovació de les llicències urbanístiques. PRP2014/110- Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de substitució de la canal de la coberta i reparacions vàries de l'edifici pista blava del Patronat d'esports. Regidoria d'ensenyament: PRP2014/102 - Annex al contracte del servei suport a la millora educativa. Regidoria Gent Gran: PRP2014/108 - Aprovació de la contractació del servei de consergeria i bar del casal de la gent gran de Cardedeu. Alcaldia PRP2014/119- Contractació servei en matèria de gestió laboral Regidoria de promoció econòmica: PRP2014/133- Aprovació del conveni entre el Ministerio de Indústria, Energia y Turismo i la Diputació de Barcelona per a l'establiment de punt de tramitació PAIT al CSETC. PRP2014/34- Adjudicació de despatx al CSETC. PRP2014/124- Aprovació de la Convocatòria del 1er concurs de joves idees emprenedores de caràcter supramunicipal, organitzat pel CSETC per a l'any 2014. (aquest assumpte es retira) Regidoria de serveis socials: PRP2014/109 - Concessió d'ajut econòmic al Sr. G.G. PRP2014/111- Concessió d'ajut econòmic a la Sra. K.C. PRP2014/112- Concessió d'ajut econòmic al Sr. T.B.
Assumptes inclosos per urgència: PRP2014/101- Concessió d'ajut econòmic a la família R.G. PRP2014/116 - Adjudicació del contracte del servei de recollida d'animals a la via pública. PRP2014/115 - Aprovació de l'expedient de contractació del servei d'atenció al públic per caps de setmana i festiu del Museu Arxiu Tomàs Balvey.

Darrera actualització: 26.03.2019 | 13:52