JGL 10 desembre 2009

Del 10 de desembre de 2009 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació factures diverses.
 3. Aprovació pagaments diversos.
 4. Aprovació llicències urbanístiques.
 5. Aprovació de la certificació nº 2 i liquidació de les obres d'implantació d'enllumenat públic al c/ Escultor Llimona i primer tram del c/ Turó de la Penya.
 6. Aprovació de la certificació nº 6 de les obres de rehabilitació i reforma de l'edifici de l'antiga fàbrica tèxtil "Can Borràs".
 7. Aprovació de la memòria valorada de les obres de millores a les voreres del c/ Escultor Llimona i primer tram del c/ Turó de la Penya de Cardedeu.
 8. Elevar a definitiva l'adjudicació provisional del contracte del subministrament i substitució de 302 llumeneres contaminants amb un FHS superior al 15% per noves llumeneres amb un FHS inferior al 1%.
 9. Contractació de la instal.lació de l'enllumenat ornamental pel Nadal 2009.
 10. Aprovació del Pla Ocupacional de reforç als serveis socials bàsics i signatura del document d'acords entre l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu.
 11. Concessió de nínxols.
 12. Concessió de subvenció a l'Associació Amics del Animals de Cardedeu.
 13. Concessió d'ajuts econòmics en matèria de Serveis Socials.
 14. Altes, modificacions i rectificacions de guals per entrada i sortida de vehicles a la via pública.
 15. Aprovació de la certificació nº 1 i liquidació de les obres de subministrament i instal.lació d'equips d'enllumenat públic, substituint els equips de vapor de mercuri per nous equips de vapor de sodi a Cardedeu.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:31