JGL 1 juny 2015

Dilluns, 1 de juny de 2015 a les 13:00

Ordre del dia:

1.Aprovació de l'acta nº 19/2015 corresponent a la sessió del dia 26/05/2015.
Regidoria d'hisenda:
2.PRP2015/806.- Aprovació de pagaments extrapressupostaris P/2015/41.
Regidoria d'urbanisme i manteniment d'edificis i noves tecnologies:
3.PRP2015/801- Llicències urbanístiques.
4.PRP2015/802.- Donar-se per assabentat de la sentència núm.ero 62/2015, del TSJ, dins de la qüestió d'il•legalitat nº 103/2014 (Recurs ordinari 33/2009) interposat per Teresa Ysbert Matamala i altres.
Regidoria de Via Pública i medi ambient:
5.PRP2015/614.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei d'aplicació de tractaments plaguicides a l'arbrat públic de Cardedeu.
6.PRP2015/790.- Aprovació de la certificació núm. 3 de les obres d'urbanització del carrer Sant Josep, al terme municipal de Cardedeu.
Regidoria de promoció econòmica:
7.PRP2015/671.- Transmissió d'autorització administrativa per a exercir la venda no sedentària a la parada núm. 112 del mercat setmanal de Cardedeu.
8.PRP2015/674.- Transmissió d'autorització administrativa per a exercir la venda no sedentària a la parada núm. 59 del mercat setmanal de Cardedeu.
9.PRP2015/743.- Transmissió d'autorització administrativa per a exercir la venda no sedentària a la parada núm. 88 del mercat setmanal de Cardedeu.
10.PRP2015/745.- Transmissió d'autorització administrativa per a exercir la venda no sedentària a la parada núm. 103 del mercat setmanal de Cardedeu.
11.PRP2015/797.- Transmissió d'autorització administrativa per a exercir la venda no sedentària a la parada núm. 45 del mercat setmanal de Cardedeu.
12.PRP2015/798.- Transmissió d'autorització administrativa per a exercir la venda no sedentària a la parada núm. 56 del mercat setmanal de Cardedeu.
13.PRP2015/697.- Acceptació pròrroga contracte del servei de l'oficina d'atenció al consumidor (OMIC).
Regidoria de Recursos Humans:
14.PRP201/805.- Contractació revisions ginecològiques previstes en conveni i/o acord de condicions per al personal que presta serveis a l'Ajuntament de Cardedeu.
Regidoria de serveis socials:
15.PRP2015/794- Ajut econòmic a la Sra. RE.V.V.
16.PRP2015/771.- Ajut econòmic al Sr. FJ.R.D.
17.PRP2015/777.- Aprovació dels ajuts econòmics individuals per a les activitats d'estiu del municipi de Cardedeu 2015.

Darrera actualització: 25.03.2019 | 12:21