JGL 1 juliol 2013

Del 9 de juliol de 2013 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
  1. Aprovació de l'acta nº 24 corresponent a la sessió del dia 25 de juny de 2013.
Regidoria d'hisenda: PRP2013/781-Aprovació de pagaments extra pressupostaris diversos. Regidoria d'Urbanisme i Noves tecnologies: PRP2013/775- Aprovació llicències urbanístiques. PRP2013/773- Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres d'enderroc de la piscina municipal situada al parc dels Pinetons. Regidoria de via pública, obres i serveis i medi ambient: PRP2013/771-Aprovació de la certificació nº 3 de les obres d'"arranjament del camins rurals per prevenció d'incendis forestals" confinançats pel fons FEDER. PRP2013/716- Aprovació de la memòria valorada de les actuacions de millora de l'entorn fluvial al Torrent de la Coma Regidoria de serveis interns i desenvolupament: PRP2013/777- Contractació de servei jurídic. Regidoria d'esports: PRP2013/784- Aprovació de la modificació i pròrroga del contracte de la concessió administrativa del servei de gestió del bar del pavelló municipal d'esports de Cardedeu. Regidoria de serveis socials i gent gran: PRP2013/752- Concessió d'ajut econòmic a la Sra. C.F. PRP2013/776- Concessió d'ajut econòmic a la família M.O. PRP2013/778- Concessió d'ajut econòmic a la Sra. C.M.C. PRP2013/780 - Concessió d'ajut econòmic a la Sra. DM.T.J. PRP2013/782- Concessió d'ajut econòmic a M.C.G.T. Assumptes a incloure per urgència
Regidoria de manteniment d'edificis i eficiència energètica
: PRP2013/718- Adjudicació de les obres per a la substitució del tancament perimetral exterior de l'escola Dolors Granés. PRP2013/719- Adjudicació de les obres per a la substitució del tancament perimetral exterior de l'escola Mil•lenari. PRP2013/722-Adjudicació de les obres per a la substitució del tancament perimetral exterior de l'escola Germans Corbella. PRP2013/734- Adjudicació de les obres del canvi dels tancaments de finestres de la façana nord de l'edifici d'infantil del CEIP Ramon Macip-Dolors Granés.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:02