JGL 08 juliol 2008

Del 8 de juliol de 2008 al 1 de gener de 2037 de 00:00 a 00:00
Ordre del dia:
 1. Aprovació de l'acta anterior
 2. Aprovació de factures diverses.
 3. Aprovació llicències urbanístiques.
 4. Concessió de llicències d'ocupació de la via pública per taules i cadires a diferents establiments.
 5. Acceptació de la subvenció del Ministeri d'Administracions públiques del projecte de modernització i adequació a la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 6. Aprovació de l'acord d'adhesió a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 7. Concessió de subvenció a l'Associació de la Fira de Sant Isidre.
 8. Aprovació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu relatiu a la realització d'un programa escolar de teatre, música i dansa al municipi de Cardedeu.
 9. Autorització canvi de vehicle de la llicència de taxi nº 1.
 10. Aprovació definitiva del projecte d'enllumenat públic i arranjament de voreres del c/ Girona, entre el carrer Joaquim Blume i el carrer Arquitecte Gaudi.
 11. Aprovació definitiva del projecte d'enllumenat públic del c/ Escultor Llimona i primer tram del c/ Turó de la Penya i ampliació de la vorera en un costat del c/ Escultor Llimona.
 12. Aprovació de preus contradictoris relatius a la segona certificació de les obres de reurbanització per incorporació de carril bici.
 13. Aprovació de la certificació nº 2 de les obres de reurbanització per incorporació de carril bici.
Darrera actualització: 2.07.2015 | 10:23