OF. Núm. 11 - Taxa per utilització privativa o aprofitament de la via pública amb entrades de vehicles a través de voreres o d'altre espai de domini públic i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies

Darrera actualització: 4.01.2024 | 13:23