Pla Especial d'Infrastructures de Radiocomunicació (PEIR)

El creixement sobtat i, de vegades, desordenat que durant els darrers anys han experimentat els serveis de radiocomunicació, en especial la telefonia mòbil, ha impulsat la proliferació d'instal·lacions en el paisatge urbà tot generant un nou tipus de sensibilització social que fa palesa la necessitat de regulació dins el sector.

El patrimoni cultural, el paisatge, els valors ambientals i el patrimoni arquitectònic de Cardedeu es poden veure perjudicats pel desplegament de les infraestructures necessàries per a l'establiment dels serveis de radiocomunicació i és pertinent l'elaboració d'un planejament derivat que els protegeixi específicament d'aquesta afectació.

L'àmbit competencial de l'administració autonòmica i local, que abasta el medi ambient, l'ordenació del paisatge urbà i la protecció de la salut, permet proporcionar, per la via d'un Pla especial d'infraestructures de radiocomunicació (PEIR) una resposta d'ordenació adequada sense perjudicar l'accés dels ciutadans als avenços tecnològics disponibles.

Als documents adjunts de la dreta podeu consultar el PEIR.

Darrera actualització: 26.06.2017 | 10:10