Estudi del cens d'habitatges buits

Estudi del cens d'habitatges buits del municipi, elaborat per Celobert Cooperativa el juny de 2017, a través del qual s'han identificat 423 habitatges amb indicis de desocupació. La major part estan a la zona Centre, l'Estalvi, la Riera i el Poble Sec, que coincideix amb les zones amb construccions més antigues i amb més densitat de població i habitatges.

Per fer el cens, s'han consultat i tractat diverses bases de dades i estudis estadístics com les dades cadastrals, el padró municipal d'habitats, la taxa d'escombraries, l'impost sobre béns immobles, els consums domèstics d'aigua, entre d'altres. A partir del creuament d'aquestes dades, s'ha fet un treball visual i, finalment, una enquesta a les persones propietàries dels immobles detectats amb indicis de desocupació, que ha donat com a resultat els 423 habitatges.

Darrera actualització: 14.11.2018 | 08:14