Estudi de banda ampla

Estudi de viabilitat de l'ús de les infraestructures de Telefónica segons l'oferta MARCo

Estudi de provisió de banda ampla, elaborat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Consorci Localret, que analitza la situació de les infraestructures de telecomunicacions i les seves debilitats, fortaleses i oportunitats. Lliurat a l'Ajuntament el mes de desembre de 2015.

El treball bàsicament dibuixa les infraestructures municipals i dels principals operadors (o sigui Telefónica-Movistar), i dóna indicacions de com un nou operador de serveis de banda ampla (fibra òptica) pot utilitzar les infraestructures de Telefónica, mitjançant una sol·licitud acollint-se a l'oferta de referencia MARCo aprovada per la CMT (Comissió del Mercat de las Telecomunicacions), que té l'objectiu de fomentar una major competitivitat d'operadors al territori.

El document analitza, també, com l'Ajuntament de Cardedeu pot cedir les infraestructures municipals als diferents operadors, garantint els principis de neutralitat, transparència, no distorsió de la competència i no discriminació.
D'aquesta manera, s'ajuda a definir l'estratègia a mitjà termini per millorar l'accés als serveis mòbils, de telefonia i de dades a tot el municipi.

Al costat d'aquestes línies podeu consultar l'estudi complet, així com una presentació-resum. Un possible operador o gestor de la infraestructura interessat, pot posar-se en contacte amb l'Ajuntament per consultar els mapes corresponents i obtenir més informació detallada de cada infraestructura existent.

Darrera actualització: 14.11.2018 | 08:04