Talls del servei de fibra a Cardedeu

Divendres, 31 de maig de 2024

Arran dels talls en el servei de fibra que hi ha hagut a Cardedeu els darrers dies i la considerable afectació a la població, l’Ajuntament de Cardedeu informa:

· Que s’han demanat informes sobre els motius dels talls del servei d’Internet al municipi i de la situació actual, tant a Vodafone, la nostra companyia, com a Telefónica, propietària de la fibra.

·Que també s’ha demanat si es preveuen talls durant els propers dies.

· Que la nostra companyia també està demanant explicacions a Telefónica perquè el servei cau sense indicar els motius dels talls.

· Que prenem el compromís d’informar del retorn que ens facin arribar les companyies tan bon punt tinguem novetats.

Complementàriament, informem dels drets de les persones afectades per aquests talls de servei:

1r. Reclamació a la companyia

La companyia té l’obligació d’indemnitzar automàticament en la propera factura quan la interrupció del servei sigui superior a sis hores, en horari de 8 a 22 h. 

En la factura corresponent, la companyia haurà de fer constar la data, la durada i el càlcul de la quantia de la compensació que correspon a la persona abonada

• Com s’ha de fer la reclamació?

Caldrà trucar a la companyia i donar d’alta la reclamació. 

S’ha demanar el número de referència de la trucada / tràmit / reclamació.

La companyia haurà d’abonar la compensació econòmica en la propera factura.

Quan intervé l’OMIC?

Si la companyia no abona la compensació econòmica en la propera factura, es pot presentar una instància davant l’Ajuntament, adjuntant la darrera factura i demanant que l’OMIC tramiti la reclamació davant la companyia.

• Presentació d’instàncies:

- Via telemàtica: seu.cardedeu.cat

- Presencialment a l’OAC. Cita prèvia al 93 844 40 04 o seleccioneu el dia aquí

(Les persones més grans de 65 anys o amb capacitats diverses no cal que demanin cita prèvia)

En principi, no és necessari demanar cita prèvia amb el servei d’OMIC, però si es vol la visita igualment es pot trucar al 93 844 43 02. Les cites es donen per dilluns o per dijous al matí i poden ser presencials o telefòniques.

 

Darrera actualització: 31.05.2024 | 11:57