S'obre la convocatòria per demanar ajuts econòmics per a la realització d'activitats extraescolars

Dimarts, 12 de setembre de 2023

El període de sol·licituds és del 12 al 29 de setembre de 2023

S’obre la convocatòria per demanar ajuts econòmics per a la realització d’activitats extraescolars del curs 2023-2024, en concret per a les activitats municipals del Pavelló i per a d'altres activitats extraescolars. Les persones beneficiàries cal que estiguin empadronades a Cardedeu i que l'infant i/o adolescent tingui entre 3 i 17 anys.

En el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin a les activitats, podran sol·licitar l'ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 21 anys.

Com a condicions econòmiques, cal que la unitat familiar de la persona sol·licitant tingui una renda disponible igual o inferior al 150% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), tal com marca la següent taula:

El  període de sol·licitud és del 12 de setembre al 29 de setembre de 2023.  En concret, es pot sol·licitar ajuts per a:

□ Activitat municipal: Pavelló ( Reducció de tarifa).                             

□ Altres activitats extraescolars (Ajuts activitats extraescolars).

Les sol·licituds poden ser:

  • Telemàtiques: Amb el tràmit d’instància genèrica  adjuntant la sol·licitud PDF com a document adjunt a través de la Seu.
  • Presencials: Es recomana sol·licitar cita prèvia a l’OAC.

Consulteu la convocatòria i ompliu el formulari de sol·licitud.

Darrera actualització: 12.09.2023 | 11:28