Ple municipal telemàtic: dijous 27 de gener, a les 18.30 h 

Dimarts, 25 de gener de 2022

La sessió, que tornarà a ser telemàtica, es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
 
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 10/2021 del Ple, corresponent a la sessió del dia 02 de desembre de 2021. 
 
Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 20/01/2022:
3. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de Jutge/ssa de pau substitut/a de Cardedeu.
 
4. Aplicació de l'increment de les retribucions per l'any 2022 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos generals de l'estat per l'any 2022, per la qual s'aprova la despesa de personal del sector públic. 
 
5. Aprovació de la renovació del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. 
 
6. Aprovació del Pla director del verd urbà. 
 
II. MOCIONS:
7. Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català "A Cardedeu, en català, no t'excusis", que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Candidatura d'Unitat Popular (CUP).   
 
III. PART DE CONTROL:
8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 44 a 47/2021 i núm. 01 i 02/2022.  

9. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2021-1111 a 2022-85  
 
10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.01.2022 | 11:14