Ple municipal telemàtic: dijous 26 novembre, a les 18.30 h 

Dimecres, 25 de novembre de 2020 a les 11:00

La sessió telemàtica del Ple municipal es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu. 

Ordre del dia:
 
I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 8/2020 del Ple, corresponent a la sessió del dia 22/10/2020.
 
Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 19/11/2020:
3. Modificació pressupostària núm. 4/2020. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari  
4. Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2021  
5. Modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cardedeu  
6. Exempció de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires per a l'exercici 2020 i modificació de l'ordenança fiscal nº 10 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i servei d'aparcament segur de bicicletes per a l’exercici 2021  
7. Aprovació dels preus públics de les activitats escèniques del Teatre Auditori Cardedeu pel primer semestre 2021  
8. Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària  
9. Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana  
 
II.MOCIONS:
Dictaminada a la Comissió informativa del dia 19/11/2020:
10. Moció per concretar explícitament un pla de rescat social i econòmic, els ajuts i mesures de recolzament destinats a pal·liar la situació provocada pel segon brot de la pandèmia Covid-19 a les famílies, autònoms, empreses i sectors associatius, culturals i esportius del nostre municipi, que presenta el grup municipal de Cs.  
 
No dictaminades a la Comissió informativa del dia 19/11/2020:
11. Moció amb motiu del dia 25 de novembre, Dia internacional de l'eliminació de la violència vers les dones, que presenta el grup municipal del PSC.  
12. Moció de suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara occidental, que presenten els grups municipals d'ERC, CUP i En Comú Podem.
 
III.PART DE CONTROL:
13. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2020/737 al 2020/869  
14. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 34 a 38.  
 
15. Informacions diverses.
16. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.11.2020 | 13:23