Ple municipal telemàtic: dijous 22 octubre, a les 18.30 h 

Dimarts, 20 d’octubre de 2020

La sessió telemàtica del Ple municipal es podrà seguir pel canal Youtube de l'Ajuntament de Cardedeu, i també en directe i per streaming per Ràdio Televisió Cardedeu.

Ordre del dia:
 
I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de la celebració de la sessió de forma telemàtica.
2. Aprovació de l’acta de la sessió plenària, corresponent al dia 24/09/2020
 
Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 15/10/2020:
3. Acord de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)  
4. Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts  
5. Aprovació adhesió a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta  
 
II.MOCIONS:
6. Moció per a la integració d'una oficina de benestar i protecció animal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tal que Cardedeu sigui municipi respectuós amb els animals, que presenta el grup municipal del PSC.  
7. Moció per una política d'habitatge amb perspectiva juvenil, que presenta  el grup municipal de Junts per Cardedeu.
 
III.PART DE CONTROL:
8. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia núm. 2020/662 al 2020/736  
9. Donar compte actes de la Junta de Govern Local núm. 30 a 33.  
 
10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.10.2020 | 10:01