Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dimarts 29 de juny, a les 18.30 h 

Divendres, 25 de juny de 2021

La sessió del Ple municipal, que tornarà a ser presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu, i pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu

Ordre del dia:
 
I.PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple del dia 27/05/2021
2. Presa de possessió de la Sra. Núria Romero Camp, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal d'En Comú Podem  
 
Propostes i mocions dictaminades a la Comissió Informativa del dia 23/06/2021:
3. Modificació pressupostària núm. 7/2021. Crèdit extraordinari   
4. Aprovació de la pròrroga del lot 1 del contracte de gestió del servei públic de les Escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus"   
5. Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei d'Escola bressol "Els Daus".   
 
II.MOCIONS:
6. Moció per la modificació de l'Ordenança municipal de circulació, que afecta els vehicles de mobilitat personal (VMP), els patinets, que presenta el grup municipal de Gent pel Canvi (GpC) amb l'adhesió del grup municipal Socialista (PSC).   
7. Moció d'adhesió al programa Viopet per a l'acolliment dels animals de companyia de les dones víctimes de violència de gènere, que presenta el grup municipal socialista (PSC).   
 
III.PART DE CONTROL:
8. Donar compte al Ple de l'adscripció de la nova regidora al grup municipal de Cardedeu En Comú Podem (ECP)   
9. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Cardedeu de l'any 2020   
10. Donar compte de les actes de la Junta de Govern local núm. 21 a 25/2021.   
11. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia, núm. 2021/408 al 2021/619   
 
12. Informacions diverses.
13. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.06.2021 | 13:38