Ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 30 de maig, a les 18 h

Dilluns, 27 de maig de 2024

La sessió ordinària del Ple es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu i a Televisió de Cardedeu 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 2024/4 corresponent a la sessió plenària del dia 25 d’abril de 2024.

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 23/05/2024:
2. Incoació expedient per a la concessió de la Creu de Terme al senyor Esteve Perich Sala.

3. Modificació del règim retributiu de la regidora senyora Maria Andreu Duran.

4. Aprovació autorització de la compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades de la Sra. MMO.

5. Aprovació autorització de la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades de la Sra. NNV.

II. MOCIONS

6. Moció a proposta de la Plataforma Prou sorteig de Cardedeu per garantir el dret de tots els infants de Cardedeu a una educació pública en l’etapa 0-3, que presenten tots els grups municipals.

III. PART DE CONTROL

7. Donar compte del decret d'alcaldia nº 2024/820 de data 16/05/2024, de nomenament del regidor senyor Xavier Orozco Delclòs com a vicealcalde de l'Ajuntament de Cardedeu.

8. Donar compte dels decrets números 2024/638 al 2024/866 corresponents a decrets d'alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 16 a 21/2024.

10. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 4.06.2024 | 10:22