Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dimecres dia 27 de març, a les 18 h

Dilluns, 25 de març de 2024

La sessió ordinària del Ple es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu i a Televisió de Cardedeu 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 2/2024 del ple municipal, corresponent a la sessió del dia 29/02/2024.

Propostes dictaminades a la comissió informativa del dia 21/03/2024:

2. Aprovació de la sol·licitud del conveni interadministratiu entre el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran “les teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2025.

3. Aprovació del conveni entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d'Educació i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

4. Aprovació de la concessió administrativa de domini públic per a l'ús privatiu i explotació del bar restaurant "La Guingueta del parc Pompeu Fabra".

5.-Aprovació de l’addenda 2024 al conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Cardedeu de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

6. Aprovació del conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament de Territori, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Cardedeu i la societat empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Cardedeu.-


II MOCIONS

7. Moció per la reformulació del Pla d'Actuació Municipal 2023-2027, que presenta el grup municipal d'ERC-Cardedeu, amb l'adhesió del grup municipal de la CUO-Candidatura d'Unitat Popular de Cardedeu.

8. Moció per la defensa del model urbanístic de Cardedeu i la protecció de l'entorn agrícola i forestal, que presenta el grup municipal d'ERC,

9. Moció de suport a la proposició de llei per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), que presenta el grup municipal de Junts per Cardedeu, amb l'adhesió del grup municipal Socialista-Candidatura de Progrés (cp), del grup municipal d'ERC-Cardedeu i del grup municipal de Gent pel Canvi.


III PART DE CONTROL

10. Donar compte de l'informe 29/2023 de la sindicatura de comptes, relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2021.

11. Donar compte dels decrets números 2024/308 al 2024/493 corresponents a decrets d'alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des.-

12. Donar compte de les actes de la junta de govern local nºs 8 a 11/2024.-


13. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 25.03.2024 | 08:58

Documents

2. Aprovació de la sol·licitud de conveni interadministratiu entre el departament de Drets Socials i l'Ajuntament per la prestació del servei de centre de dia "Les Teixidores"
163.21KB
3. Aprovació del conveni entr l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançat el departament d'Educació i l'Ajuntament per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització
422.4KB
4. Aprovació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del bar restautant "La Guingueta del Parc Pompeu Fabra i la delegació a gavor de l AJGL dels acors per tramitar la lic
188.18KB
5. Aprovació de l'addenda 2024 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Cardedeu de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al
13MB
6. Aprovació de l'Addenda 2024 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de competència de l'Ajuntament de Gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a
2.3MB
7. Moció per a la reformulació del PAM 2023 - 2027, que presenta el grup municipal ERC-Cardedeu, amb l'adhesió del grup municipal CUP-Candidatura d'Unitat Popular de Cardedeu
152.29KB
8. Moció per a la defensa del model urbanístic de Cardedeu i la protecció de l'entorn Agrícola i Forestal, que presenta el grup municipal d''ERC
154.74KB
9. Moció de suport a la proposició de Llei per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA, que presenta el grup municipal de Junts per Cardedeu, amb l'adhesió del PSC, ERC i Gen
147.67KB
10. Donar compte de l'informe 29/2023 de la Sindicatura de Comptes, relatiu al compte general de les corporacions locals. Exercici 2021.
161.8KB
11. Donar compte dels decres nú, 2024/308 al 2024/493 corresponents als decrets d'alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des
268.58KB
12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 8 a 11/2024
149.52KB