Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 30 de març, a les 18.30 h 

Dilluns, 27 de març de 2023 a les 11:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 2/2023, corresponent a la sessió del dia 23/02/2023

Propostes dictaminades per assentiment a la Comissió informativa del dia 23/03/2023:
2. Aprovació de l'adjudicació del contracte anomenat "Concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase".  

3. Aprovació de la sol·licitud i la signatura de la pròrroga del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran “les Teixidores”, amb data d’efecte 1 de gener de 2024.    

4. Aprovació de les tarifes dels serveis complementaris del Centre de dia les Teixidores    

5. Aprovació del preu públic de venda del llibre "Recull onomàstic de Cardedeu". 

6. Aprovació inicial de l'establiment del servei del Centre de formació per a persones adultes  

7. Aprovació de l'establiment del Servei d’Atenció i assessorament a les violències masclistes Punts liles  

8. Aprovació inicial de l'establiment del servei Casal de joves de Cardedeu  

9. Aprovació de l'adhesió a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments i ens locals solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i acceptació del reglament.  

II. PART DE CONTROL:

10. Donar compte de l'acord adoptat a la Junta de Govern Local del dia 23 de març de 2023, pel que s'aprova la "Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Pla local de Joventut de Cardedeu 2023-2026".  

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 07 a 11/2023.

12. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2023/152 al 2023/311 

13. Informacions diverses.
14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 28.03.2023 | 12:58