Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 29 de febrer, a les 18 h 

Dimarts, 27 de febrer de 2024

La sessió ordinària del Ple es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu i a Televisió de Cardedeu 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 1/2024 del ple del dia 25/01/2024.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 22/02/2024:
2. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu (febrer 2024).

3. Aprovació de la modificació de la relació de  llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu, en aplicació de l'increment 0,5 % en el complement específic amb efectes 1 de gener de 2023.

4. Aprovació de les tarifes dels serveis complementaris del Centre de dia les Teixidores.

5. Aprovació de la concessió administrativa de domini públic per a l'ús privatiu i explotació de bar cafeteria del pavelló municipal d'esports de Cardedeu i aprovació de la delegació a favor de la Junta de Govern Local dels acords necessaris per tramitar la licitació.

II. MOCIONS

6. Moció de suport a la pagesia, que presenta el grup municipal d'ERC.

7. Moció de suport a la pagesia en lluita i de promoció de polítiques per la sobirania alimentària a Cardedeu, que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de cardedeu (CUP).

8. Moció de suport a la pagesia de Cardedeu, que presenten els grups municipals Socialista, Junts per Cardedeu i Gent pel Canvi.

9. Moció per a la millora de la línia R8, que presenten els grups municipals Socialista, Junts per Cardedeu, Candidatura d'Unitat Popular i Gent pel Canvi, amb l'adhesió del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

10. Moció a proposta de la Plataforma en defensa de la sanitat pública de Cardedeu per sol·licitar la creació d'una comissió de seguiment del funcionament del CAP de Cardedeu, que presenten conjuntament tots els grups municipals.

III. PART DE CONTROL

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 3 a 7/2024.

12. Donar compte dels decrets número 85 al 307 corresponents a decrets d'Alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des.

13. Donar compte al ple de l’Informe Trimestral de Morositat i període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2023 

14. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.02.2024 | 11:51

Documents

2. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu (febrer 2024).
198.01KB
3. Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de cardedeu, en aplicació de l'increment 0,5 % en el complement específic amb efectes 1 de gener de 2023
200.55KB
4. Aprovació de les tarifes dels serveis complementaris del centre de dia les teixidores.
336.46KB
5. Aprovació de la concessió administrativa ús privatiu i explotació bar cafeteria pavelló municipal d'esports i aprovació de la delegació a favor de la Junta de Govern Local dels acords
180.19KB
6. Moció de suport a la pagesia, que presenta el grup municipal d'ERC
158.1KB
7. Moció de suport a la pagesia en lluita i de promoció de polítiques per la sobirania alimentària a Cardedeu, que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de cardedeu (CUP)
152.29KB
8. Moció de suport a la pagesia de Cardedeu, que presenten els grups municipals Socialista, Junts per Cardedeu i Gent pel Canvi
159.72KB
9. Moció per a la millora de la línia R8, que presenten els grups municipals Socialista, Junts per Cardedeu, CUP i Gent pel Canvi, amb l'adhesió del grup municipal d'ERC
149.55KB
10. Moció a proposta de la Plataforma en defensa de la sanitat pública de Cardedeu per sol·licitar creació comissió seguiment del funcionament CAP Cardedeu, que presenten tots grups municipals
143.22KB
11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 3 a 7/2024
149.67KB
12. Donar compte dels decrets número 85 al 307 corresponents a decrets d'Alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des
282KB
13. Donar compte al ple de l’Informe Trimestral de Morositat i període mig de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2023
169.55KB