Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 26 de gener, a les 18.30 h 

Dilluns, 23 de gener de 2023 a les 09:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 12/2022 del dia 24 de novembre de 2022.

2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 13/2022 del dia 22 de desembre de 2022.

Propostes i moció dictaminades a la Comissió Informativa del dia 19 de gener de 2023:
3. Aprovació de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2023 

4. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu 2023 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions 

5. Modificació de la relació de llocs de treball - increment 2,5% retribucions del personal de l'ajuntament 

6. Aprovació inicial del Pla estratègic i director dels carrers arbrats de Cardedeu. 

7. Aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU). 

8. Adhesió a l’Acord nacional per l'Agenda 2030 a Catalunya  

9. Declarar deserta la licitació de la concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase  

10. Aprovació de l'expedient de licitació del contracte reservat anomenat "Concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase".    

II. MOCIONS:

11. Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies, que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana Catalunya (ERC), Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i En Comú Podem (ECP)   

III. PART DE CONTROL:

12. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 42 a 46/2022 i núm. 01 i 02/2023.   

13. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/1332 al 2023/55   

14. Informacions diverses
15. Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.01.2023 | 14:32