Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 25 de gener, a les 18 h 

Dimarts, 23 de gener de 2024

La sessió ordinària del Ple es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu i a Televisió de Cardedeu 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 13/2023 del Ple ordinari corresponent al dia 30 de novembre de 2023.

2. Aprovació de l’acta de la sessió nº 14/2023 del Ple extraordinari corresponent al dia 21 de desembre de 2023.

Propostes d’acords i mocions dictaminades a la comissió informativa del dia 18/01/2024:
3. Modificació dels regidors/es del grup municipal d'ERC que formen part de les comissions de treball i seguiment d'àrees.

4. Modificació del nomenament de regidors/es del grup municipal ERC-Cardedeu, en òrgans col·legiats.

5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de Cardedeu.

6. Aprovació de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2024.

7. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança general municipal de circulació de Cardedeu.

8. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2024 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.

9. Desestimació de la sol·licitud d'increment de tarifes d'aigua proposada per l'empresa Concesionaria Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA.

10. Desestimació de les al·legacions presentades per Atradius Crédito y Caución, SA de Seguros y Reaseguros, a l’execució de la garantia corresponent al contracte administratiu anomenat “Obres de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu, per a usos culturals.

11. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

II. MOCIONS

12. Moció conjunta de tots els grups municipals per un Consorci de la xarxa pedalable del Vallès Oriental.

13. Moció de suport al poble palestí i de condemna de l'ocupació i l'apartheid israelians i del genocidi a Gaza, que  presenta el grup municipal de la CUP Cardedeu.

III. PART DE CONTROL

14. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 2n i 3r trimestre de 2023.

15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 42 a 45/2023 i nºs 01 i 02/2024.

16. Donar compte dels decrets número 2023/1582 al 2024/84 corresponents a decrets d'alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des.

17. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 23.01.2024 | 09:59

Documents

3. Modificació dels regidors/es del grup municipal d'ERC que formen part de les comissions de treball i seguiment d'àrees
156.39KB
4. Modificació del nomenament de regidors/es del grup municipal ERC-Cardedeu, en òrgans col·legiats
155.67KB
5. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de Cardedeu
769.89KB
6. Aprovació de les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2024
211.41KB
7. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança general municipal de circulació de Cardedeu
185.81KB
8. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2024 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions
319.39KB
9. Desestimació de la sol·licitud d'increment de tarifes d'aigua proposada per l'empresa Concesionaria Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA
266.21KB
10. Desestimació de les al·legacions presentades per Atradius Crédito y Caución, SA de Seguros y Reaseguros, a l’execució de la garantia corresponent al contracte administratiu anomenat “Obre
573.32KB
11. Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
172.53KB
12. Moció conjunta de tots els grups municipals per un Consorci de la xarxa pedalable del Vallès Oriental
155.4KB
13. Moció de suport al poble palestí i de condemna de l'ocupació i l'apartheid israelians i del genocidi a Gaza, que presenta el grup municipal de la CUP Cardedeu
164KB
14. Donar compte de l’informe trimestral de morositat i PMP 2n i 3r trimestre de 2023
178.43KB
15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local nºs 42 a 45/2023 i nºs 01 i 02/2024
149.5KB
16. Donar compte dels decrets número 2023/1582 al 2024/84 corresponents a decrets d'alcaldia i decrets dels regidors/es delegats/des
289.83KB