Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 24 de novembre, a les 18.30 h 

Dilluns, 21 de novembre de 2022 a les 10:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del dia 27/10/2022

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 17/11/2022:
2. Aplicació de l'increment de les retribucions per l'any 2022 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu d'acord amb el Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre de 2022   

3. Aprovació dels preus públics per a la prestació del servei municipal dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics 

4. Aprovació de l'establiment preus públics per a la prestació de serveis del complex esportiu municipal GIM10 

5. Aprovació dels preus públics de les activitats que conformen la programació estable d’arts escèniques 

6. Aprovació de l'estudi de viabilitat econòmica i financera del contracte de concessió de servei per a l'explotació del bar-restaurant del centre Tèxtil Rase de Cardedeu

7. Autorització de contractació reservada per a centres especials de treball i empreses d'inserció del contracte anomenat "Concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase"  

8. Aprovació de l'expedient de licitació del contracte reservat anomenat "Concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase" 

9. Aprovació definitiva del Pla director del Verd urbà de Cardedeu 

10. Aprovació del plànol de delimitació de nucli urbà de Cardedeu     

11. Ratificació de la proposta de modificació dels estatuts del consorci Besòs Tordera 2022 

12. Aprovació de l'acta de data 3 de novembre de 2022, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor  

13. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cardedeu relatiu a les masses arbrades en sòl urbà, número 27   

14. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cardedeu relatiu al canvi de qualificació de sòl amb qualificació de zona a sistema d’equipaments comunitaris, número 26   

15. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per a la modificació de la ronda nord-est, número 25

Proposta no dictaminada a la Comissió informativa:
16. Segona aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, relativa a les subzones de la clau 1C

II. MOCIONS

Dictaminades a la Comissió informativa:
17. Moció sobre els drets sexuals i reproductius, que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP).   

18. Moció sobre la necessitat de planificació de l'espectre radioelèctric i concessió de títols habilitants per a serveis audiovisuals comunitaris de ràdio i televisió a la vila de Cardedeu, que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana, amb l'adhesió dels grups municipals de la  Candidatura d'Unitat Popular, Junts per Cardedeu, Partit Socialista i En comú Podem 

19. Moció per l'adopció de mesures a nivell municipal que permetin mitigar l'impacte de l'augment dels costos energètics, que presenta el grup municipal de Ciutadans

20. Moció contra l'ocupació il·legal i conflictiva d'habitatges al municipi, que presenten el grup municipal del Partit Socialista i el grup municipal de Junts per Cardedeu

III. PART DE CONTROL:

21. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 41/2022

22. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/1211 al 2022/1331    

23. Informacions diverses
24. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.11.2022 | 11:13

Documents

pdf 2. Aplicació de l'increment de les retribucions per l'any 2022 del personal de l'Ajuntament de Cardedeu
187,94KB
pdf 3. Aprovació dels preus públics per a la prestació del servei municipal dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics
157,25KB
pdf 4. Aprovació de l'establiment preus públics per a la prestació de serveis del complex esportiu municipal GIM10
252,66KB
pdf 5. Aprovació dels preus públics de les activitats que conformen la programació estable d’arts escèniques
188,99KB
pdf 6. Aprovació de l'estudi de viabilitat econòmica i financera del contracte de concessió de servei per a l'explotació del bar-restaurant del centre Tèxtil Rase
114,48KB
pdf 7. Autorització de contractació reservada per a centres especials de treball i empreses d'inserció del contracte anomenat "Concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase"
146,07KB
pdf 8. Aprovació de l'expedient de licitació del contracte reservat anomenat "Concessió del servei de bar de l'equipament de la Tèxtil Rase"
172,94KB
pdf 9. Aprovació definitiva del Pla director del Verd urbà de Cardedeu
6,6MB
pdf 10. Aprovació del plànol de delimitació de nucli urbà de Cardedeu
2,4MB
pdf 11. Ratificació de la proposta de modificació dels estatuts del consorci Besòs Tordera 2022
686,63KB
pdf 12. Aprovació de l'acta de data 3 de novembre de 2022, de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor
208,2KB
pdf 13. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cardedeu relatiu a les masses arbrades en sòl urbà, número 27
130,71KB
pdf 14. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Cardedeu relatiu al canvi de qualificació de sòl amb qualificació de zona a sistema d’equipaments comunitaris, número 26
139,52KB
pdf 15. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per a la modificació de la ronda nord-est, número 25
141,93KB
pdf 16. Segona aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, relativa a les subzones de la clau 1C
141,84KB
pdf 17. Moció sobre els drets sexuals i reproductius, que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
113,21KB
pdf 18. Moció sobre la necessitat de planificació de l'espectre radioelèctric i concessió de títols habilitants per a serveis audiovisuals comunitaris de ràdio i televisió a Cardedeu que presenta ERC amb adhesió CUP, Junts, PSC i ECP
104,08KB
pdf 19. Moció per l'adopció de mesures a nivell municipal que permetin mitigar l'impacte de l'augment dels costos energètics, que presenta el grup municipal de Ciutadans
209,62KB
pdf 20. Moció contra l'ocupació il·legal i conflictiva d'habitatges al municipi, que presenten el grup municipal del Partit Socialista i el grup municipal de Junts per Cardedeu
117,75KB
pdf 21. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 38 a 41/2022
102,39KB
pdf 22. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2022/1211 al 2022/1331
159,05KB