Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 23 de febrer, a les 18.30 h 

Dilluns, 20 de febrer de 2023 a les 15:00

La sessió del Ple municipal, presencial, es podrà seguir en directe i per streaming a Televisió de Cardedeu.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió nº 1 /2023 del Ple, corresponent a la sessió del dia 26/01/2023.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 16 de febrer de 2023:
2. Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Cardedeu relatiu a les masses arbrades en sòl urbà, número 27   

3. Aprovació provisional de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, corresponent a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 26, relatiu al canvi de qualificació de sòl amb qualificació de zona a sistema d’equipaments comunitaris    

4. Adhesió camp aviació de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya   

5. Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de Jutge/ssa de Pau titular de Cardedeu   

II. MOCIONS:

6. Moció sobre la il·legitimitat i il·legalitat dels tribunals franquistes i de condemna institucional de les sentències del Tribunal de orden público, que presenta el grup municipal de En Comú Podem. 

III. PART DE CONTROL:

7. Donar compte al Ple de les dades de l’informe de morositat i PMP 3r i 4t trimestre de 2022    

8. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 03 a 06/2023.   

9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia núm. 2023/56 al 2023/151     

10. Informacions diverses.
11. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 21.02.2023 | 14:47