Ple municipal de l'Ajuntament de Cardedeu: dijous 2 de desembre, a les 18.30 h 

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 08:00

La sessió del Ple municipal també es es podrà seguir en directe pel canal Youtube de Ràdio Televisió Cardedeu 

Ordre del dia:
 
I. PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Ple corresponent al dia 28/10/2021
 
Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 24/11/2021:
2. Ratificació decret d'ajornament de la Comissió informativa i del Ple ordinari municipal  
3. Modificació pressupostària núm. 09/2021 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
4. Modificació de la relació de llocs de treball 2022 
5. Aprovació de l'actualització de l'inventari dels béns i els drets que integren el Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge de Cardedeu   
6. Aprovació del text refós verificat relatiu a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l’avinguda d’Europa. 
7. Aprovació d'esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès   
8. Aprovació preus públics Teatre Auditori Cardedeu 1r semestre 2022   

Proposta no dictaminada a la comissió informativa:
9. Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l’any 2022   
 
II. MOCIONS
10. Moció per l'adhesió de Cardedeu a l’Agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible, que presenta el Grup municipal Socialista (PSC).   
11. Moció de suport al 25 de Novembre, Dia Internacional per a l'erradicació de la violència masclista, que presenta el Grup municipal En comú podem (ECP), amb l’adhesió del grup municipal d’ERC i del grup municipal de Gent pel Canvi 
 
Moció no dictaminada a la Comissió Informativa:
12. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat, que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Junts per Cardedeu (Junts) i En comú podem (ECP).   
 
III. PART DE CONTROL
13. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i PMP 2n i 3r trimestre de 2021    
14. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 39 a 43/2021.  
15. Donar compte dels decrets de l’alcaldia, núm. 1004-1110 

16. Informacions diverses
17. Precs i preguntes

Darrera actualització: 30.11.2021 | 09:59

Documents

2. Ratificació decret d'ajornament de la Comissió informativa i del Ple ordinari municipal
95,38KB
3. Modificació pressupostària núm. 09/2021 - Crèdit extraordinari i suplement de crèdit
188,09KB
4. Modificació de la relació de llocs de treball 2022
242,68KB
5. Aprovació de l'actualització de l'inventari dels béns i els drets que integren el Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge de Cardedeu
207,19KB
6. Aprovació del text refós verificat relatiu a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l’avinguda d’Europa
179,29KB
7. Aprovació d'esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cardedeu i de les Franqueses del Vallès
118,44KB
8. Aprovació preus públics Teatre Auditori Cardedeu 1r semestre 2022
161,19KB
9. Aprovació inicial del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l’any 2022
236,97KB
10. Moció per l'adhesió de Cardedeu a l’Agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible, que presenta el Grup municipal Socialista (PSC).
453,52KB
11. Moció de suport al 25 de Novembre, Dia Internacional per a l'erradicació de la violència masclista, que presenta ECP, amb l’adhesió d’ERC i de GpC
117,16KB
12. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de somescola.cat, que presenten els grups municipals d'ERC, CUP, Junts i ECP
125,51KB
13. Donar compte dels informes trimestrals de morositat i PMP 2n i 3r trimestre de 2021
130,43KB
14. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 39 a 43/2021
115,58KB
15. Donar compte dels decrets de l’alcaldia, núm. 1004-1110
162,25KB