Limitació dels preus del lloguer a Cardedeu

Dilluns, 8 d’abril de 2024

La mesura és efectiva des del 16 de març de 2024 i per un període de tres anys

Cardedeu és un dels 140 municipis de Catalunya on s’aplica la limitació del preu de lloguer atès que ha estat declarat zona de mercat residencial tensionat.

La limitació del preu del lloguer és efectiva des del 16 de març de 2024 i per un període de tres anys. Posteriorment es podrà prorrogar anualment.

A quins contractes s’aplica la limitació del preu del lloguer?

La limitació del preu del lloguer s’aplica als nous contractes d’aquells habitatges destinats a residència permanent situats en un municipi declarat zona de mercat residencial tensionat.

Com es regula el preu del lloguer?

Els nous contractes de lloguer no podran superar la renda del darrer contracte si ha estat vigent en els últims 5 anys, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual.

A més a més, si l’habitatge és propietat d’un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l’índex al preu de l’índex estatal de referència, de manera que en aquest cas s’aplica una doble limitació. Sempre preval el preu més baix.

Si l’habitatge no ha estat llogat els últims 5 anys, tant si és d’un petit propietari com d’un gran tenidor, el lloguer del contracte ha de ser inferior al preu de l’índex de referència del preu del lloguer.

Què és un gran tenidor?

És una persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent garatges i trasters, o bé de 5 o més immobles urbans d’ús residencial ubicats dins la zona de mercat residencial tensionat, independentment del percentatge de propietat que tingui.

Què és l’índex estatal de referència del preu del lloguer?

És un indicador de consulta pública que estableix una estimació del preu del lloguer d’un habitatge en funció del lloc on estigui situat i de les característiques que tingui. Ofereix un rang de preus, amb un mínim i un màxim.  El preu del lloguer no pot superar en cap cas el valor superior.

Es pot consultar l’índex de referència en el següent enllaç: https://serpavi.mivau.gob.es/

A més de l'actualització anual de la renda, es pot incrementar el preu del lloguer per un altre concepte?

Es podrà incrementar la renda del lloguer fins a un 10% si el propietari ha fet grans  rehabilitacions, obres d’accessibilitat o millores destinades a l’estalvi energètic del 30%. Aquestes obres s’han d’haver acabat al llarg dels 2 anys anteriors de la data del nou contracte de lloguer.

També es pot incrementar fins a un màxim del 10 % si la durada del contracte, o de la pròrroga, s’estableix per un període de 10 anys o més.

Per a més informació:

Limitació del preu del lloguer de l'habitatge . Habitatge (gencat.cat)

Inicio — Índice alquiler de vivienda | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (mivau.gob.es)

Contacte:

Servei Habitatge Ajuntament de Cardedeu

C/ Dolors Granés, 2 – Cardedeu

Telèfon 93 844 41 40

Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de les 9h a les 14h (cal cita prèvia)

habitatge@cardedeu.cat

Darrera actualització: 18.04.2024 | 09:54