Jornada formativa a l’entorn de la protecció de la infància i l'adolescència davant situacions de violència

Divendres, 12 d’abril de 2024

Hi han participat els agents i serveis que atenen els infants i adolescents, en el marc de la Taula d’infància i adolescència de Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu ha celebrat una jornada formativa amb l’objectiu d’abordar els efectes i la implementació de la Llei Orgànica 8/2021 de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant la Violència. 


Atès que la llei recull de forma expressa el treball en xarxa de tots els agents i serveis que atenen infants i adolescents, la jornada ha comptat amb la participació de la Taula d’infància i adolescència de Cardedeu, que inclou els centres educatius; equips d’assessorament psicopedagògica i unitats d’acompanyament i d’orientació en l’àmbit escolar; cossos de seguretat; equip tècnic municipal d’educació, salut, mediació, serveis socials i el Servei d’Atenció Psicològica de l’Ajuntament de Cardedeu (SAP),  entre d’altres. 


La sessió ha estat impartida per la jurista especialitzada en infància, Almudena González, assessora jurídica d'Infància del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
El regidor de Serveis Socials, Jordi Abad ha deixat palès que l’atenció i la protecció a la infància i l’adolescència és una prioritat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Cardedeu i que es treballarà per garantir-la, establint les mesures i accions que siguin necessàries. 
La valoració de les persones assistents ha estat molt positiva, motiu pel qual es preveu dur a terme una nova sessió per continuar aprofundint en el marc legal i en l’aplicació de la llei.
Sobre la Llei Orgànica 8/2021.

La Llei Orgànica 8/2021 de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència té com a objectiu principal garantir els drets dels menors, prioritzant la seva protecció i benestar en tot moment. 
Estableix un marc legal per prevenir i abordar situacions de maltractament infantil, promoure el desenvolupament integral de la joventut i garantir un entorn segur i saludable. 
Aquesta llei reforça les polítiques i els mecanismes de protecció dels drets dels menors, incloent-hi la participació activa en les decisions que els afecten.
 

Darrera actualització: 12.04.2024 | 14:33