El nou Pla d’Igualtat de gènere i diversitat de Cardedeu estableix les línies mestres per orientar les polítiques públiques els propers anys

Dimecres, 29 de març de 2023 a les 14:00

El pla s’estructura en cinc eixos: compromís, transversalitat, violències, coeducació i cures

L’Ajuntament de Cardedeu ha elaborat el segon Pla d’Igualtat de gènere i diversitat (2023 – 2026).  Aquest Pla s’orienta a garantir els drets de les persones per a l’establiment d’unes relacions basades en l’equitat i la diversitat de gènere, la promoció de la igualtat i la protecció davant de qualsevol forma, acte o conducta de discriminació per raó de sexe, gènere, orientació, identitat o expressió de gènere, així com tota manifestació que atempti el respecte a la dignitat humana i els drets fonamentals.

L’objectiu, per tant, és la disposició d’un full de ruta que detecti quines són les necessitats del municipi en matèria d’igualtat i diversitat de gènere, i a partir d’aquí, orienti les polítiques públiques durant els propers anys.

El present Pla d’Igualtat sorgeix, d’una banda, a partir d’una avaluació del primer Pla d’igualtat de gènere 2017-2021, que inclou la recopilació i l’anàlisi de tota la informació generada, que permet conèixer el grau d’assoliment del programa dut a terme, els resultats obtinguts i  les actuacions executades per assolir els objectius proposats.

També s’hi inclou diagnosi de gènere que mostra la situació actual, que s’ha treballat de manera participada amb els principals agents socials implicats, per identificar les necessitats actuals i els principals reptes en matèria d’igualtat

El Pla la s’estructura en 5 eixos, a partir dels quals es concreten les actuacions que s’han de dur a terme i el cronograma previst.

Eix 1: Compromís. Fer efectiu el compromís envers la igualtat de gènere, consolidant l’estructura organitzativa i econòmica del departament d’Igualtat

Eix 2: Transversalitat. Incorporar la transversalitat de gènere a l’actuació municipal

Eix 3: Violències. Millorar la qualitat de l’abordatge integral de les violències de gènere i LGTBI fòbiques al municipi

Eix 4: Coeducació. Consolidar la cultura coeducadora al municipi “Cardedeu Coeduca”

Eix 5: Cures. Promoure una economia feminista en què les cures estiguin al centre: Redistribució, reducció i reconeixement

Consulteu el Pla d’Igualtat de gènere i diversitat de Cardedeu 2023 - 2026

Darrera actualització: 29.03.2023 | 14:37