El bo social elèctric i les bonificacions del cànon de l’aigua per estalviar en les factures

Dijous, 12 de gener de 2023

Què són i com us hi podeu acollir?

Les factures de la llum i de l’aigua no han parat de créixer els últims anys. Per promoure’n la reducció dels imports, els col·lectius vulnerables o amb pocs recursos es poden acollir a diverses ajudes. Parlem, concretament, del bo social elèctric i de les bonificacions del cànon de l’aigua.

Us els expliquem i us donem algunes claus per poder-hi accedir. En qualsevol cas, si teniu dubtes o dificultats en la tramitació, podeu contactar amb serveis socials: 93 844 4140.

BO SOCIAL ELÈCTRIC

Es tracta d’un descompte en la factura de la llum per a persones vulnerables, que pot suposar una rebaixa d’entre el 25% i el 80%, en funció dels ingressos i les circumstàncies de les persones sol·licitants.
S’hi poden acollir persones:

 • Amb pocs recursos
 • Pensionistes (segons ingressos)
 • Famílies nombroses o monoparentals (segons ingressos)
 • Amb l’Ingrés Mínim Vital

Hi ha condicions especials si es conviu amb una persona que té :

 • Una discapacitat del 33% o més
 • Dependència de grau II o III
 • Una situació de violència de gènere
 • Condició de víctima de terrorisme

Per demanar el bo social cal tenir:

 • Una potència contractada igual o inferior a 10 kw
 • Una de les modalitats de la tarifa regulada PVPC
 • Estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament

Per demanar el bo social elèctric, cal que qui el sol·liciti es posi en contacte amb la seva empresa subministradora d’electricitat.

TARIFA SOCIAL DEL CÀNON DE L’AIGUA

El cànon de l'aigua és un impost sobre el consum d'aigua que es calcula per trams, depenent del volum d'aigua consumida.


 

S’hi poden acollir:

 • Persones perceptores de pensions mínimes contributives (Accés tràmit)
 • Famílies amb tots els seus membres en situació d’atur (Accés tràmit)
 • Col·lectius d’especial protecció (perceptors d’uns pensió no contributiva per jubilació, invalides, destinataris de la prestació de renda garantida, perceptors de fons procedents de la Llei General de Discapacitat...) (Accés tràmit)
 • Col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió residencial (Accés tràmit)

Recentment s’ha fet una ampliació dels m3 per persona/mes als límits de consum d’aigua, a la qual s’hi poden acollir els habitatges amb 4 persones o més (accediu-hi) o bé persones amb discapacitat del 75% o superior (accediu-hi)

Darrera actualització: 12.01.2023 | 10:15