Convocatòria per a la concessió dels ajuts extraescolars pel curs 2021-2022

Dimecres, 8 de setembre de 2021 a les 10:30

Anunci d'esmena de la convocatòria dels ajuts extraescolars! (27/09/2021)

El termini per a presentar les sol·licituds és del 15 de setembre a l'1 d'octubre. 

L'Ajuntament de Cardedeu destina enguany 37.000 euros per ajudar a les famílies al pagament dels costos de les activitats extraescolars d'infants i joves. Com ja es va fer l'any passat, hi haurà una única sol·licitud per menor, en la qual la família haurà de marcar si fa una activitat municipal al Pavelló i sol·licita reducció de tarifa, o bé si fa una altra activitat extraescolar i sol·licita ajut econòmic.

Aquests ajuts,però, són incompatibles amb les reduccions de tarifa de les activitats extraescolars de titularitat municipal. Els infants que realitzin activitats extraescolars de titularitat municipal hauran de sol·licitar la reducció de la tarifa establerta específica per a aquella activitat.

La convocatòria d'ajuts econòmics, com la dels darrers anys, estableix un sistema de quotes progressives en funció dels ingressos econòmics de la unitat familiar i sense haver de ser atesos pels serveis socials. Pel seu caràcter universal, fa que més famílies es beneficiïn dels ajuts. 

Els objectius d'aquests criteris de la convocatòria són afavorir la igualtat d'oportunitats, reduir les desigualtats econòmiques i identificar noves necessitats socials o econòmiques latents al municipi. 

Presentació de sol·licituds

Del 15 de setembre a l'1 d'octubre

S'haurà de fer preferentment per via telemàtica, a través de la Seu electrònica cardedeu.seu.cat. Si no es tenen els mitjans, es podrà fer presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, amb cita prèvia.

Per sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana: Tel. 93 844 40 04 o bé en aquest enllaç: https://citaprevia.gestorn.com/cardedeu

 

Darrera actualització: 27.09.2021 | 14:44