Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer 2023

Divendres, 5 de maig de 2023 a les 10:00

S’adreça a població en risc d’exclusió residencial. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 12 de maig

Fins al 12 de maig es poden presentar les sol·licituds per accedir a les subvencions per al pagament del lloguer 2023, amb l’objectiu de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a població en risc d’exclusió residencial.  

La convocatòria està adreçada a les persones entre 36 i 64 anys o més de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023).

Per accedir-hi, cal disposar d’una font regular d’ingressos i es tindran en compte els ingressos computables de tota la unitat de convivència. El límit màxim d’ingressos ha de ser igual o inferior a 23.725,79 €

L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior als 900 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. En el supòsit d’habitació l’import no pot ser superior als 450 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable aquest import màxim serà de 900 euros.

L’import màxim de subvenció d’un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l’esforç per al pagament d’aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge.

Com i on s'han de sol·licitar? 
Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa Sol·licitud telemàtica Agència de l'Habitatge

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal:

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre.

L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà amb cita prèvia.

S’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions al respecte:

93 860 07 08

667 992 135

A més del correu electrònic:

habitatge@vallesoriental.cat

Darrera actualització: 05.05.2023 | 11:01