Comunicat de suport al teixit associatiu de Cardedeu

Dimecres, 22 de maig de 2024

Per l’equip de govern de l’Ajuntament de Cardedeu és un orgull comptar amb el potent teixit associatiu i cultural que hi ha al municipi, format per un gran nombre d’entitats i associacions que aporten vitalitat, cultura comunitària i integradora, coneixement, valors cooperatius en l'esport i el lleure, i fan de Cardedeu una vila rica i compromesa.

És per això que la voluntat del govern municipal és continuar donant suport a aquestes entitats i associacions, des del reconeixement de la feina que fan. Hem de fer palès que cadascuna d’aquestes activitats comporta una gestió important de coordinació dels serveis i recursos municipals, que van de la gestió administrativa fins a la coordinació amb la brigada municipal, els serveis territorials, Policia Local, entre d’altres. A més dels recursos humans, hi ha els recursos materials, que són limitats, com els escenaris i tarimes, les taules i cadires o els contenidors, que cal destinar i repartir entre els diferents actes setmanals.

Conscients d’aquesta situació, i amb la responsabilitat d’una gestió eficient, a l’octubre de l’any passat es va convocar una trobada amb entitats i associacions amb l’objectiu d’explicar, d’informar i de posar sobre la taula la necessitat que les sol·licituds d’espais i materials per a les activitats es faci amb, com a mínim, 15 dies d’antelació per poder organitzar i planificar bé el gran volum de demandes i necessitats concretes i individualitzades de cada acte. D’aquesta manera, es poden arribar a garantir els recursos públics i es poden administrar més eficaçment.

A més, hem de destacar la necessitat de donar compliment a la normativa que afecta a moltes d’aquestes activitats, que obliga a les administracions locals a vetllar perquè es compleixi, tant a les activitats obertes organitzades per entitats com a les iniciatives privades.

Des de l’Ajuntament de Cardedeu sempre s’ha donat suport a les entitats del poble, i així se seguirà fent. Entitats i associacions trobaran sempre, com fins ara, les portes obertes per parlar, debatre i tractar qualsevol qüestió que preocupi o afecti el teixit associatiu de la vila.

Darrera actualització: 22.05.2024 | 13:49