Cardedeu és declarada "àrea amb mercat d'habitatge tens"

Dimarts, 21 de setembre de 2021 a les 08:30

Els nous contractes han de respectar el preu màxim de l’índex de referència que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat

Cardedeu ha estat declarada “àrea amb mercat d’habitatge tens”, en el marc de la llei 11/2020. Aquesta llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer en zones que per les seves característiques no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accés a tota la població.

Aquesta declaració implica posar uns topalls en el preu dels lloguers als nous contractes, tenint en compte l’índex de referència de preu de lloguer d’habitatges que determina el Departament de Territori i Sostenibilitat i que es pot consultar al següent enllaç:  http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

L’Ajuntament va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat ser considerada àrea amb mercat d’habitatge tens per aquestes motivacions:

  • Cardedeu cada vegada té més demanda d’habitatge de lloguer, especialment de lloguer social i d’emergència.

  • L’increment del preu del lloguer en els últims 5 anys ha estat del 23,12% i se situa en els 696 euros mensuals de mitjana (any 2020).

  • El pes del lloguer sobre la renda familiar disponible bruta mensual és del 47,22%

  • Les famílies de Cardedeu cada cop tenen més dificultats per poder assumir el cost del lloguer i han augmentat les sol·licituds d’ajudes.

  • Hi ha una dificultat real per accedir a un habitatge de lloguer per als joves del municipi.

  • Han crescut els desnonaments per finalització del contracte, i es detecten greus dificultats per accedir a un nou habitatge a causa dels preus actuals.

Des de l’Ajuntament de Cardedeu es treballa per elaborar polítiques que permetin prevenir situacions de risc d’exclusió residencial. El servei d’Habitatge ofereix orientació i assessorament. Per rebre informació, cal sol·licitar hora amb la tècnica d’habitatge al 93 844 41 40. L’horari d’atenció és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Darrera actualització: 06.10.2021 | 14:47