Cardedeu entra en Fase 1 d’emergència per sequera

Divendres, 2 de febrer de 2024

A partir del 5 de febrer, les dutxes dels dos pavellons i del camp de futbol es tancaran de dilluns a divendres. També es tanquen les dutxes dels centres escolars i de la Tèxtil Rase – Fàbrica de Cultura

Cardedeu és un dels municipis que des del dia 1 de febrer es troba en situació d’emergència (Fase 1) per sequera, amb una limitació de 200 litres de despesa d’aigua per persona i dia.

La Generalitat estableix tot un seguit de mesures per a l’estalvi d’aigua i dona la potestat a les administracions locals per establir limitacions addicionals en l’ús de l’aigua les instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

Tancament de dutxes

Com a mesura extraordinària, a partir del 5 de febrer i mentre duri l’estat d’emergència, les dutxes de les instal·lacions esportives dels dos pavellons i del camp de futbol queden tancades de dilluns a divendres 

Els dissabtes i els diumenges, les dutxes funcionaran amb normalitat, tot i que des de l’Ajuntament es prega que se’n faci un ús responsable, ja que cada minut de dutxa suposa una despesa d’uns 10 litres.

També queden tancades les dutxes de les escoles i instituts i de la Tèxtil Rase – Fàbrica de Cultura.

Mesures al GIM10

El GIM10 porta mesos aplicant mesures per a l’estalvi d’aigua a les seves instal·lacions: 

  • Les piscines compten amb sistema de recirculació.
  • Des del de juny de 2023: S’ajusten els cabals de les dutxes per reduir-lo aproximadament un 10 %
  • Des del desembre de 2023: S’instal·len variadors de freqüència a les bombes de recirculació d’aigua per tal d’optimitzar el procés de neteja de filtres de piscina i reduir l’aigua que es fa servir per a aquest procés.

A partir del 3 de febrer: Es tanquen 1/3 de les dutxes dels vestidors.

Setmana del 5 de febrer: Ampliació del sistema de control de cabals per analitzar en qualsevol moment el consum d’aigua de cada secció

Mesures addicionals 

Els embassaments de les conques internes estan en mínims històrics, a causa de la sequera més greu que està patint Catalunya des de que es tenen registres. És per aquest motiu que aquesta mesures extraordinàries d’aplicació a Cardedeu es poden complementar amb d’altres addicionals, en funció de com evolucioni la situació d’emergència.

L'Ajuntament de Cardedeu ha engegat una campanya de conscienciació per a l'estalvi d'aigua adreçada a la ciutadania en general, però també als equipaments públics i a les persones usuàries que podeu consultar al següent enllaç:

L'estalvi d'aigua, una prioritat a Cardedeu

RESTRICCIONS D'AIGUA EN USOS URBANS AL SISTEMA TER-LLOBRETA

Fase 1 - Emergència per sequera

Volum màxim d’aigua per habitant i per dia

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i per dia. En aquest còmput s'inclouen les activitats econòmiques i comercials i els equipament municipals. Per tant, en realitat el volum d'aigua per habitant i dia ha de ser molt menor.

Neteja de vehicles

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavequeram, paviments, façanes... ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi. Es permet la neteja d’aparadors i finestra amb galleda i esponja. 
A Cardedeu ja fa mesos que la neteja viària es fa sense aigua potable i s'està treballant per a començar a emprar aigua freàtica.

Reg de zones verdes i jardins, públics i privats

Queda prohibit, tret que sigui per supervivència d’arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques.

Reg esportiu

Es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica per al manteniment de camps de gespa amb destinació a l’esport federat. 

Piscines públiques, privades i comunitàries (inclòs establiments turístics)

Queda prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. 
Només és previst reompliment parcial de piscines per garantir-ne la qualitat sanitària en piscines inscrites al cens d’equipaments esportius i les descobertes que s’utilitzin per a la pràctica esportiva federada

És permès l’ompliment i reompliment parcial de piscines d’ús terapèutic en hospitals, residències i centres d’educació especial.
Les piscines d’aigua de mar : es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buiden sense connexió a la xarxa de sanejament.

Fonts ornamentals

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fons ornamentals, llacs artificials i d’altres d’ús estètic, tret els que siguin refugis de fauna

Darrera actualització: 2.02.2024 | 14:33