Cardedeu aprova un pressupost de 28.467.000 euros per l’any 2024

Dijous, 28 de desembre de 2023

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació amb 10 vots a favor (PSC, Junts per Cardedeu i Gent pel Canvi), 3 en contra (CUP) i 4 abstencions (ERC).

El pressupost de 2024 és de 28.467.000 euros, un 13,71% superior al d’enguany, que és de 25.035.000 euros. El pressupost s’ha elaborat amb una mirada social, que contempla accions com l’obertura d’un casal per a la gent gran al barri del Poble Sec, l’inici de l’estudi per una nova escola bressol o la construcció de 24 nous habitatges de lloguer social. També amb d’altres mirades com la de seguretat, amb el reforç de la plantilla de la policia per recuperar la policia de proximitat; l’esportiva, amb la cobertura de la pista exterior del pavelló i la construcció d’una nova piscina d’estiu; o l’ecologista, amb la creació de l’oficina de transició energètica, noves instal·lacions fotovoltaiques a edificis municipals o el reciclatge i recuperació de l’aigua de neteja de filtres de la piscina de GiM10.

Pel que fa als ingressos i, en concret als impostos directes, es redueix en 145.000 euros. Quant a impostos indirectes, s’ha previst una reducció de 450.000 euros del ingressos per l’impost de plusvàlues municipals i la previsió de reducció en 150.000 euros dels ingressos vinculats a l’activitat immobiliària. Finalment, les taxes s’incrementen principalment per l’augment de la taxa de gestió de residus amb l’objectiu que en l’exercici 2025 es compleixi l’obligació legal que la taxa cobreixi el cost del servei de la recollida de residus porta a porta. A més, es calcula obtenir un augment de 826.300 euros en ingressos provinents de transferències de l’Estat (participació en tributs), de la Generalitat (per la gratuïtat de l’Infantil 2 en escoles bressol) i d’altres administracions com la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Quant a les despeses, el capítol de personal s’incrementa en 893.000 euros com a conseqüència de la incorporació de personal de policia per a recuperar el servei de policia de proximitat (1 agent i 1 caporal), de la creació de 9 noves places a la plantilla i de l’increment salarial dels empleats públics.

Les despeses en béns corrents i serveis, només augmenten 91.600 euros respecte al pressupost d’enguany. Tot i no patir grans modificacions, es preveu una reducció de l’import dels consums elèctrics per les inversions en l’enllumena públic i en les instal·lacions fotovoltaiques, i un increment del cost del serveis de recollida de residus porta a porta respecte al 2023, i que no es va contemplar inicialment a l’exercici.

Les inversions programades són diverses, amb un valor de 4.690.000 euros, entre les quals la promoció de 24 habitatges públics en règim de lloguer, inversions en accessibilitat de voreres, camins i pacificació d’accessos a les escoles, la construcció d’una nova piscina exterior o el cobriment de la pista exterior de la zona esportiva, entre d’altres. El pressupost també contempla diferents partides per fer inversions fotovoltaiques en edificis públics, i per seguir millorant la neteja viària.

Pel que fa a l’empresa pública C10 Serveis i Manteniments SL, el seu pressupost és de prop de 2.560.000 euros. Per a aquest 2024 augmenten les partides destinades a personal i subministres i no es preveuen noves internalitzacions. Amb la inclusió de l’empresa pública C10, el pressupost general ascendeix a 31 milions d’euros.

Darrera actualització: 28.12.2023 | 12:32