Aquest dijous 30 de gener, Ple municipal ordinari

Dimarts, 28 de gener de 2020 a les 08:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el proper 30 de gener de 2020, a les 18.30 hores, a la Sala de les Columnes.

Ordre del dia:

I.PART RESOLUTIVA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple del 28/11/2019.
2. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del Ple del 19/12/2019.

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 23/01/2020:
3. Nomenament de representants a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.   
4. Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2020 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions.   
5. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l'any 2020 de l'Ajuntament de Cardedeu.   
6. Aprovar provisionalment la modificació de les fitxes E-22, E-61 i E-62 del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu.   
7. Aprovar definitivament la segona modificació puntual del Pla de Millora Urbana "Sector 24, c. Mogent" referent a la modificació de la qualificació urbanística d'una porció de terrenys de serveis tècnics (clau I3/I5) a la clau 7D1- zona industrial, edificació en filera.   
8. Aprovació de la revisió de preus i aprovació de la segona pròrroga del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròminies en el terme municipal de Cardedeu.   
9. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.   

II.MOCIONS:
10. Declaració institucional relativa a la commemoració del dia internacional contra la corrupció, que presenta el grup municipal de Ciutadans.
11. Moció per a la reprovació i dimissió de l'actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que presenta el grup municipal de Ciutadans.
12. Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona, que presenta el grup municipal Socialista.
13. Moció per a reclamar el reajustament immediat de les tarifes de transport públic abusivament incrementades des de gener de 2020, que presenta el grup municipal de Ciutadans.
14. Moció de recolzament als òrgans constitucionals i per a instar a l'actual govern d'Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes, que presenta el grup municipal de Ciutadans.
15. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central, respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras, que presenten conjuntament els grups municipals de JxC, ERC, CUP i GpC.

III.PART DE CONTROL:
16. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local núm. 43 a 46/2019 i núm. 1, 2 i 3/2020.   
17. Donar compte decrets d'Alcaldia núm. 2019-977 al 2020-53.   

18. Informacions diverses.
19. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 03.02.2020 | 14:48