Aquest dijous 26 d'abril, Ple municipal ordinari

Dimarts, 24 d'abril de 2018 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 d'abril de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I.PART DISPOSITIVA: 
1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 3/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 28/03/2018

Assumptes dictaminats a la Comissió informativa del 19/04/2018:
2. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019
3. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus".
4. Moció per donar suport als Comitès en Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta, que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular, amb l'adhesió dels grups municipals d'ERC, PDeCAT (CiU) i GpC.

II.PART DE CONTROL
5. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local núms. 11, 12 i 13/2018.
6. Donar compte decrets d'alcaldia núm. 232 al 292
7. Informacions diverses.
8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 02.08.2018 | 12:47