Aquest dijous 25 d'abril, Ple municipal ordinari

Dimarts, 23 d'abril de 2019 a les 08:30

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 d'abril de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA:
1. acta de la sessió nº 3/2019, corresponent al ple ordinari del dia 28/3/2019.

Propostes dictaminades a la Comissió Informativa del dia 17 d'abril de 2019:
2. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu.
3. Aprovar definitivament l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda).    

II.MOCIONS:
4. Moció per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen, que presenten els grups municipals d'ERC, la CUP i GpC.   

III.PART DE CONTROL:
5. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local   
6. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 209 al 266/2019 al ple 25/04/2019   

7. Informacions diverses.
8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 13:21