SEGON PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A JURÍDIC/A PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Publicat anunci al BOE de la convocatòria 

Termini presetnació instàncies: del 12 al 31 de juliol de 2022

Darrera actualització: 11.07.2022 | 13:10