PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT D'UN TÈCNIC/A SUPERIOR, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE SALUT PÚBLICA

Publicat anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses

 

Darrera actualització: 02.02.2023 | 14:44