PROCÉS SELECTIU PER AL NOMENAMENT DE 4 AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, I LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL INTERÍ

Publicat anunci de les bases reguladores del procés

Termini presentacoió instàncies: pendent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Darrera actualització: 26.08.2022 | 08:19