PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A JURÍDIC/A PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

Publicat anunci resultat proves segona i tercera de la fase d'oposició

Publicat anunci d'esmena d'error en l'anunci del resultat de les proves segona i tercera de la fase d'oposició.

Publicat anunci convocatòria prova pràctica (prova 4a):   10 de maig de 2022 a les 10:15 h. 

 

 

Darrera actualització: 28.04.2022 | 08:40