PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE 3 PLACES DE PERSONAL SUBALTERN, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, PER OCUPAR ELS LLOCS DE TREBALL DE CONSERGE

Publicat anunci BOPB de les bases reguladores del procés

Termini període presentació instàncies: pendent de la publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC

Darrera actualització: 08.11.2022 | 08:27