PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE 3 PLACES DE PERSONAL SUBALTERN, A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ, PER OCUPAR ELS LLOCS DE TREBALL DE CONSERGE

Publicat anunci DOGC de la convocatòria del procés

Termini període presentació instàncies: del 13 de febrer al 11 de març de 2024

Darrera actualització: 12.02.2024 | 12:52