Cardedeu aprova un pressupost de 22.909.300 per l’any 2022

Dilluns, 13 de desembre de 2021 a les 12:00

El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu ha aprovat inicialment el pressupost general de la corporació de l’any 2022 amb 10 vots a favor (ERC+CUP+ECP), 4 en contra (PSC+Junts) i 1 abstenció (C’s). El pressupost de 2022 és de 22.909.300 euros, un 9,95% superior al de 2021, que va ser de 20.835.700 euros.

Pel que fa als ingressos, els impostos directes representen un 37,72 %, i les taxes un 18,64%. En ambdós casos es baixa aquest percentatge respecte l’any passat, ja que s’incrementa la previsió d’ingressos per transferències d’altres administracions, que arriben al 29,48% del total. El pressupost té en compte un previsible augment de l’activitat immobiliària i, en concret, dels ingressos per l’impost de construccions i obres i per les plusvàlues municipals, en aquest últim cas tenint ten compte les noves regulacions impositives.

Quant a les despeses, el capítol de personal representa un 33 %, en percentatge igual que l’any passat, tot i que en números absoluts s’incrementa en mig milió d’euros. També augmenten les inversions, passant dels 2.613.000 € de 2021 als 2.920.000 € del pressupost de 2022. En destaca l’increment de dotació pel manteniment de carrers i voreres, per diverses actuacions de millora de la mobilitat, i per arranjament de jocs infantils en parcs i places. També són significatives les dotacions per executar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius 2021-2022 (400.000 €), per finalitzar la remodelació de la fàbrica de cultura de la Tèxtil Rase, i per posar en marxa la recollida de residus amb el sistema porta a porta. A més, també preveu la compra de nou habitatge per incrementar el parc públic municipal, fins fa pocs anys inexistent.

Altres inversions previstes destacables són les mediambientals, amb actuacions en espais verds, arbrat i lleres, així com les inversions en accessibilitat en equipaments públics com l’Escola bressol Can Serra i el pavelló municipal. El pressupost també contempla diferents partides per seguir avançant en l’emergència climàtica, com la instal·lació fotovoltaica al GiM10, al pavelló i per a la segona fase de l’Escola Mil·lenari. 

En el decurs del Ple, es va fer una presentació orgànica del pressupost i per programes d’actuació, on es va fer palès que està centrat en els objectius estratègics recollits en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023. 

Pel que fa a l’empresa pública C10 Serveis i manteniments, el seu pressupost és de prop de 2.090.000 euros. Per a aquest 2022 s’augmenten les partides destinades al personal per actualitzacions salarials i per  la incorporació de personal en tasques estructurals i administratives. 

Amb la inclusió de l’empresa pública C10 el pressupost consolidat ascendeix a 25 milions d’euros.

Darrera actualització: 13.12.2021 | 12:38